راه اندازی کمپرسور باد

کمپرسور باد
کمپرسور باد
انواع کمپرسور باد و آشنایی با اصول آنها
ژوئن 20, 2018
Show all
راه اندازی کمپرسور

مقدمات راه اندازی کمپرسور باد :

در زیر مراحل مقدماتی که باید قبل از راه اندازی کمپرسور باد، انجام گردد، ارائه شده است:
1- محدوده های طراحی برای کمپرسور از جمله حداکثر فشارهای ورودی و خروجی، حداکثر و حداقل سرعت و دمای خروجی را چک کنید.
– شرایط عملیاتی حالت عادی کمپرسور باد را بررسی کنید.
۳- چک کنید که اتصالات کمپرسور باد و نگهدارنده های کمپرسور محکم باشند تا اجزای مختلف آن خمیده نشوند.
۴- چک کنید که پیچ های کمپرسور تحت فشار یا خمیده نباشند.

۵- چک کنید که خطوط لوله و نگهدارنده های کمپرسور تحت فشار با خمیده نباشند.

۶- گشتاور پیچهای اتصال را چک کنید.

۷- هم محوری محرک با کمپرسور را چک کنید.
۸- چک کنید که چرخ گردان کمپرسور به راحتی می چرخد یا نه.

9-چک کنید که مارپیچه با مارپیچه ها تحت نیروهای فشاری با کششی نباشد.

۱۰- روغن محافظ را از محفظه چرخ گردان خالی کنید.

۱۱- برای سیستم گاز و روغن تست فشار و نشتی را انجام دهید.

۱۲- روغن با ویسکوزیته سازگار با شرایط عملیاتی استفاده کنید.

۱۳- سیستم روغن کمپرسور را به اندازه مناسب و بدون سرریز شدن با روغن پر کنید.

۱۴- چک کنید که سیستم هشدار دهنده حداقل سطح روغن کمپرسور درست کار کند.

۱۵- چک کنید که جدا کننده موجود در ورودی گاز، فیلترها و صافی ها نصب شده باشد.

۱۶- آیا شیر سوزنی روی فیلتر جدا کننده و خط روغن که برای نشان دادن حرکت اولیه گاز تعبيه شده آشغال گیری شده است.
۱۷- فشار تعادلی گاز را برای شرایط عملیاتی موجود تنظیم کنید.
۲۰- تحت شرایط از سرویس خارج کردن کمپرسور چک کنید که کمپرسور بیش از دو ثانیه در جهت عکس کار نکند تا از عملیات شیر یک طرفه مطمئن شوید.
۲۱- داده های عملبانی کمپرسور را ثبت کنید

۲۲- فشار ورودی و خروجی کمپرسور را برای از سرویس خارج کردن آن تنظیم کنید.
۲۳ – بررسی کنید که شیر های اطمینان برای حفاظت از سیستم خط لوله و گاز کمپرسور نصب شده باشند و به درستی کار کنند.
۲۴- دمای خروجی را برای از سرویس خارج شدن کمپرسور تنظیم کنید.
۲۵- آیا تجهیزات آب بندی مکانیکی به طوری نصب شده اند که به راحتی اگر نشتی اتفاق افتاد به چشم قابل دیدن باشند
۲۶- خطوط لوله و شیرها را تمیز کنید.

۲۷- چک کنید که فیلتر ها درست نصب شده باشند.

۲۸- آب بندهای مکانیکی و یاتاقان های کمپرسور را روغن کاری کنید.

۲۹- چک کنید که جهت چرخش محرک و کمپرسور با هم مطابقت داشته باشند.

۳۰- چرخش آزادانه کمپرسور را چک کنید.
۳۱- برای کمپرسورهایی که برای فشرده کردن گازهای قابل احتراق به کار می روند، خطوط لوله و کمپرسور را هواگیری کنید.

۳۲- تمام پمپ های روغن و آب بندی و هم محوری درست آنها را چک کنید.

۳۳- با پر کردن روغن از مخزن تمام پمپ های اصلی و کمکی روغن را هواگیری کنید.

۳۴- تمام کولرهای روغن ، فیلترها ، گیج ها ، سوئیچ ها و شیرهای کنترل را هواگیری کنید.
۳۵- میزان روغن و دمای آن را در محفظه اصلی روغن چک کنید. دمای روغن بایستی در حد معمول و طبق دستورالعمل سازنده باشد. در صورت پائین بودن دمای آن بایستی توسط کویل بخار با روشهای دیگر دمای آن را بالا برد.
۳۶- در صورتی که محرک نوع توربین بخار باشد، توربین آن را با باز کردن مقداری بخار گرم نموده نشت ها و عیب های احتمالی را بر طرف کنید.
۳۷- نکات لازم را برای راه اندازی ماشین محرک (توربین، الکتروموتور و …) طبق دستورالعمل سازنده به منظور آمادگی جهت شروع کار رعایت کنید.
۳۸- سیستم روغن کاری را با روشن کردن پمپ های روغن برقرار و فشارهای روغن، یاتاقانها و برگشت روغن از لوله های در روی قطرات مایع به طور پیوسته مشاهده می شود.
۳۹- از عملکرد و حرکت درست شیرهای کنترل و سایر تجهیزات ایمنی موجود مطمئن شوید.

۴۰-افت فشار را در فیلترهای روغن بررسی کنید و آن را با ارقام مجاز مقایسه کنید.

۴۱- با روش راه اندازی محرک آشنا شوید.

۴۲- همه پیجها و اتصالات را به دقت چک کنید.

۴۳- همه ابزار آلات اضافی را از اطراف کمپرسور خارج کنید

. ۴۴- چک کنید که همه گیج ها در سطح صفر باشند.

۴۵- همه شیرها را از نظر باز و بسته بودن بررسی کنید که در موقعیت در سنی باشند.

۴۶- اگر موتور الکتریکی بود ؛ باتری ، اتصالات باتری، کابل ها و … را چک کنید که خراب نباشند.

۴۷ – اتصال صحیح منبع الکتریکی را به موتور بررسی کنید.

۴۸- دستورالعمل راه اندازی برای تجهیزات جانبی را رعایت کنید.

۴۹- از سالم بودن پمپ اضطراری و شارژ بودن باطری آن مطمئن شوید.

راه اندازی کمپرسور
کلیات راه اندازی کمپرسور باد:

برای راه اندازی کمپرسورها، با توجه به اهمیت موضوع، باید دقت زیادی داشت و مراحل راه اندازی را با حساسیت بالایی انجام داد. به طور کلی مراحل راه اندازی کمپرسورها به سه دسته تقسیم می شود.

در ابتدا باید مقدمات راه اندازی کمپرسور را فراهم نمود. پس از این مرحله، در مرحله دوم یا مرحله راه اندازی، باید کمپرسور را به کار انداخت و نهایتا در مرحله سوم، یعنی مرحله عملیات پس از راه اندازی، اعمالی را که لازم است تا پس از راه اندازی کمپرسور انجام گیرد، انجام داد.

حال به کلیات هر کدام از این مراحل، از ابتدای راه اندازی تا انتهای آن توجه کنید و سپس جزییات این مطالب را در مقالات بعدی ملاحظه کنید اولین کار در راه اندازی هر کمپرسوری، انجام دادن مقدمات کار است که خود به چندین دسته تقسیم می شود. ابتدا باید با خطوط لوله به طور کامل آشنا شوید و همه مسیر لوله و اتصالات را بازرسی کنید.

بررسی عدم وجود نشتی، سفتی اتصالات، وجود محافظ های کوپلینگ و همه اقدامات مربوط به خطوط لوله از جمله کارهای این قسمت می باشند. پس از آن به بازرسی محرک پرداخته و پس از آشنایی با نوع و طرز عملکرد آن، اقدامات مربوط به آن مانند بررسی سطح سوخت، یا اتصال صحيح خط بخار و سایر مسایل را انجام دهید. بازرسی سیستم روغنکاری و انجام امور مربوط به آن از قبیل چک کردن سطح روغن در مخزن روغن و هواگیری و آب بندی پمپ های روغن و سایر مسایل مربوط به روغنکاری، قدم بعدی در مقدمات راه اندازی کمپرسور است.

در گام بعدی باید همه شیرها و ابزارهای کنترلی را بشناسید و آنها را مطابق نظر طراح تنظیم کرده و از عملکرد صحیح آنها مطمئن شوید. سپس باید سایر اقدامات مهم و متفرقه را نیز انجام دهید مانند چک کردن چرخش آزادانه اجزای متحرک کمپرسور باد و تمیز کردن فیلتر گاز با انجام دقیق همه کارهای مقدمات راه اندازی کمپرسور، وارد مرحله دوم، شوید. در این مرحله در ابتدا همه اقدامات ایمنی را انجام دهید. سپس تجهیزات جانبی را در سرویس آورید. پس از آن سیستم روغنکاری را در سرویس وارد کنید. حال به سراغ محرک کمپرسور رفته و آنرا روشن کنید.

در این لحظه، اگر سیستم نیاز به برج دارد، عملیات پر جینگ را انجام دهید. پس از آن با باز کردن شیرهای ورود و خروج کمپرسور، فعالیت آن را شروع کنید. پس از راه اندازی کمپرسور وارد مرحله عملیات پس از راه اندازی شوید. در این مرحله، پس از اینکه کمپرسور شروع به فعالیت کرد باید به تناوب فشار و مقدار روغن را در سیستم بازرسی کنید. همچنین بازرسی لرزش و نویز، بازرسی سرعت حرکت کمپرسور، بازرسی مقدار آب و گاز سیستم، بازرسی محرک و عامل محرکه آن و بازرسی ابزارهای از سرویس خارج کردن کمپرسور را نیز به تناوب انجام دهید.

شیرهای ایمنی و سایر ابزارهای کنترلی را چک کنید و پس از مدتی از شروع کار کمپرسور باد ، همه دماها فشارها و حجم ها را بررسی کنید. همچنین پس از مدتی از کار کردن کمپرسور، همه پیچ ها را محکم کنید.

مراحل راه اندازی :

پس از انجام کارهای مقدماتی ذکر شده، برای راه اندازی کمپرسور پیچشی لازم است که مراحل زیر انجام شود:
1- کارهای حفاظت از شنوایی از جمله استفاده از گوشی های مناسب را انجام دهید. توجه کنید: نقص یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت شنوایی در نزدیکی کمپرسور در حال کار سبب کاهش یا از دست رفتن قوه شنوایی می شود).
۲- محرک کمپرسور و تجهیزات جانبی آن را طبق دستورالعمل سازنده راه اندازی کنید.

٣- فشار ورودی و خروجی کمپرسور را چک کنید.

۴- سطح روغن را در مخزن روغن جک کنید.

۵- چک کنید که سیستم روغن روانکاری و روغن آب بندی با فشارهای مقتضی در سرویس باشند.
۶ – توصیه می شود در کمپرسورهای با دور متغیر پس از راه اندازی، چند دقیقه کمپرسور با حداقل دور کار کند سپس نسبت به افزایش دور کمپرسور جهت تامین فشار لازم اقدام گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *