کمپرسور چیست؟

کمپرسور باد

متراکم کننده می‌توانند برای فشرده کردن سیالات به کار رود و اسم مصطلح آن پمپ می‌باشد. کمپرسور وسیله ای است که توسط آنها هوا فشرده شده و سپس به سمت قسمت احتراق فرستاده می‌شود
در حقیقت وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، سیال را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می‌سازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنک ‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی بازگردد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند که یک نمونه آن کمپرسور باد می باشد.

فناوری این کمپرسورباد با موتور پراید کاملا بومی و در اختیار این گروه صنعتی می باشد ضمن اینکه فقط کمپرسور باد با موتور پیکان هم اکنون در بازار موجود می باشد.
مشاوره رایگان: مهندس علیجانی 09155131358